Bemutatkozás

Három olyan dolog van, amelyet mindig eltanulhat a felnőtt a gyerektől: hogy kell ok nélkül örülni, hogy kell mindig valamilyen foglalatosságba merülni, és hogy kell kíméletlenül kiharcolnia magának azt, amit ő akar.
Paulo Coelho

Óvodánk 1980 óta fogadja a gyermekeket. Hat gyermekcsoporttal rendelkezünk, van tornatermünk, mozgásfejlesztő és relax szobánk is.
Nagy hangsúlyt helyezünk a gyermekek személyre szóló nevelésére, amihez minden tárgyi, személyi feltétellel, utazó szakemberekkel rendelkezünk.
Minden gyermekcsoportban óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Fontosnak tartjuk ezt hangsúlyozni, hiszen manapság sokan küzdenek szakemberhiánnyal.
Saját alkalmazású gyógypedagógussal és három fő pedagógiai asszisztenssel kiegészülve neveljük a gyermekeket, alacsony létszámú gyermekcsoportokban.
Nevelőtestületünk az elmúlt nevelési évben pedagógiai innovációba kezdett, amelynek nem titkolt célja az óvodai élet gyermekközpontúbbá tétele, nyitás a szülői ház felé, és változatos programok szervezése révén az óvoda vonzóbbá tétele a szülők-gyermekek számára.
Valljuk, hogy minden gyermek egyedi, önálló személyiség. Valljuk, hogy a gyermeket, mint egyedi, fejlődő személyiséget gondoskodás, és különleges védelem illeti meg. Valamint annak biztosítása, hogy megkapja az életkorának és egyéniségének megfelelő, optimális testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges gondoskodást. Tiszteletben tartjuk egyéniségét, és biztosítjuk számára a minden gyermeket megillető gyermeki jogokat.
 Gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására irányuló, minden kisgyermek számára személyre szabott, egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést biztosítunk, s törekszünk az esetlegesen meglévő hátrányok csökkentésére, a tehetségcsírák kibontakoztatására.
Az óvoda színvonalas és eredményes működése érdekében arra törekszünk, hogy
Elegendő időt, helyet és eszközöket biztosítsunk a mással nem helyettesíthető szabad játék számára.
Változatos, párhuzamosan szervezett tevékenységek által keltsük fel a gyermekek érdeklődését a tevékenykedésre.
Befogadó, nyugodt, szeretetteljes környezetet biztosítsunk a ránk bízott gyermekek számára.
A gyermekeket tiszteletre, elfogadásra, a különbözőségek elfogadására neveljük személyes példaadással.
A személyre szóló nevelés végső célja az önfejlesztő személyiség, az önfejlesztésre nevelés. Ez magában foglalja az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést és az én, a személyes tudat kialakulásának, fejlődésének segítését. Óvodai nevelésünk célja, ezen képességek kialakulásának megalapozása, fejlesztése.
                                    

Szeretettel várjuk a beiratkozó új óvodásainkat!

a Pestszentlőrinci Robogó Óvoda nevelőtestülete